Cover Browser

Gunslinger Girl   ? 


Gunslinger Girl 1 - Girl - Gun - Yu Aida - Bullet - Case
Gunslinger Girl #1     via | buy on eBay


Gunslinger Girl 2 - Girl - Gun - Mechanical Body - Japanese - Yu Aida
Gunslinger Girl #2     via | buy on eBay

>> >> Next Manga: Gunsmith Cats

Labs